สถาบันลิฟท์เยอรมันได้ทดสอบและจัดลำดับให้ลิฟท์ของซีเบส ได้รับฉลากประหยัดพลังงานในระดับ A ในขณะที่อยู่ในโหมดเตรียมพร้อม(standby mode) (สหภาพยุโรปมีระดับประหยัดพลังงาน A-G) The Dutch Lift

สถาบันลิฟท์เยอรมันได้ทดสอบและจัดลำดับให้ลิฟท์ของซีเบส ได้รับฉลากประหยัดพลังงานในระดับ A ในขณะที่อยู่ในโหมดเตรียมพร้อม(standby mode) (สหภาพยุโรปมีระดับประหยัดพลังงาน A-G) 
The Dutch Lift Institute thoroughly tested Cibes elevators and ranking of platform lift from Cibes Lift have an A level of Energy Labelling while in standby mode (Energy Labelling of EU is A-G)

สถาบันลิฟท์เยอรมันได้ทดสอบและจัดลำดับให้ลิฟท์ของซีเบส ได้รับฉลากประหยัดพลังงานในระดับ A ในขณะที่อยู่ในโหมดเตรียมพร้อม(standby mode) (สหภาพยุโรปมีระดับประหยัดพลังงาน A-G)
The Dutch Lift Institute thoroughly tested Cibes elevators and ranking of platform lift from Cibes Lift have an A level of Energy Labelling while in standby mode (Energy Labelling of EU is A-G)

#CibesLiftThailand #CibesLift #Cibes #Lift #HomeLift #Elevator #PlatformLift #ResidentialLift #HomeDécor #Technology #Interior #InteriorDesign #ModernHome #InteriorTrend #Sweden #ซีเบสลิฟท์ประเทศไทย #ซีเบสลิฟท์ #ลิฟท์บ้าน #ลิฟต์บ้าน #ลิฟท์ #ลิฟต์ #ลิฟท์โรงเรียน #ลิฟท์โรงพยาบาล #ลิฟท์ขนของ #ลิฟท์โรงงานอุตสาหกรรม #ลิฟท์ผู้สูงอายุ #ลิฟท์ผู้พิการ

Add your comment