. . . آمد رمضان و عید با ماست قفل

. . . 
آمد رمضان و عید با ماست
قفل آمد و آن کلید با ماست

بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست

. . .
آمد رمضان و عید با ماست
قفل آمد و آن کلید با ماست

بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست
#مولوی
#کارگاه_هستی #سرامیک #کاشی #دستساز #دکوراتیو #سرامیک_هنری #کاشی_خاص #لعاب_رنگی #طراحی_داخلی #آشپزخانه #دکور_منزل #ساخت_ایران
#ceramic #handmadeforyou #tile #decorative #walltiles #artglaze #homedecor #interiordesign #kitchendesign #kargahe_hasti #ceramicstudio #its_all_about_universe

Add your comment